s
 
 
   
 

 

 


 

 
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


''I have created the archeoLESS collection adorned with Hittite bronzes in deference to the splendor of the Hittite civilization which flourished in Anatolia in 1660-1190 B.C.

The bronze reliefs of mirror TARHU symbolizes the main god of the skies; credenza WALWA's bronze reliefs of lions representing protection; bar EKU's double headed eagle simbolizing power.

The Hittite civilization was the most liberal culture of the time in Anatolia renowned as the cradle of ancient civilizations, with great respect for women and human rights, as well as with laws not at all familiar with humiliating punishments.

Arts have been the most successful sector of the Hittite civilization. Hittite figurative arts have enjoyed sovereignty in entire Anatolia and neighboring cultures. Monumental sculpture has started with the Hittites in Anatolia. Hittite artists have created high caliber objects especially in gold, silver and bronze.''

Sefik Kabas

******************************************

''ARCHEO LESS koleksiyonu Hitit uygarlığı anısına bronz Hitit röliefleri ile özelleşen tasarımlardan oluşmaktadır.

TARHU aynanın bronz röliefleri ana gök tanrısını; WALWA büfenin bronz kulpları aslan simgesiyle korumayı; Eku barın bronz kupları çift kafalı kartal simgesiyle gücü yansıtmaktadır.

Uygarlıklar beşiği olmakla ünlü Anadolu'muzda Milattan önce 1660-1190'da en parlak dönemini yaşamış olan liberal Hitit uygarlığında kadınlara ve insan haklarına büyük önem verilmiştir. Hitit hukuku onur kırıcı uygulamalara ve işkenceye yabancı idi.

Hitit uygarlığının en başarılı bölümü sanattır.Figüratif Hitit sanatı bütün Anadolu ve komşu ülkelere egemen olmuştur. Anıtsal heykel Anadolu'da Hititler ile başlamıştır. Hitit sanatçıları özellikle altın, gümüş ve bronzdan yüksek nitelikli eserler yaratmışlardır.''

Şefik Kabaş